• 1

गुणस्तर नियन्त्रण

गुणस्तर नियन्त्रण

 फ्लास्क गुणवत्ता नियन्त्रण

4
3
7

रिपोर्ट विधानसभा भाग आयाम सहित सबै आयाम मा केन्द्रित

कठोरता र बाल अवयवहरूको आयाम निरीक्षण।

मेटलोग्राफिक संरचना र कठोरताको परीक्षा

परीक्षा र विश्लेषण

3

तन्य शक्ति

1

Sand Sand

2

संरचना र फ्लेक वितरणको अन्नको आकार नापको साथ माइक्रोस्कोपिक परीक्षा।

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1