• 1

उत्पादन

उत्पादन

हामी हाम्रो काममा सावधानीपूर्वक छन्, उच्च गुणवत्ता र लगातार उत्पादन राख्नुहोस्। गहन अध्ययन र स्टाफको पेशेवर गुणस्तर सुधार गर्न निरन्तर प्रशिक्षणको माध्यमबाट हामीले उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्न उन्नत सीएनसी मेशीन र निरीक्षण उपकरणहरू खरीद्यौं।

 प्रतिभा कम्पनी को विकास को मूल तत्व हो, कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा अन्तिम विश्लेषण मा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा हो। सोफिक मेसिनरीले सधैं मानव उन्मुख र टेक्निक गाइड अवधारणाको पालना गर्दछ, परिचय प्रतिस्पर्धाको साथ कोर प्रतिस्पर्धाको साथ एक ठोस टोली निर्माण गर्न प्रतिभा परिचय र प्रशिक्षण मार्फत।